Algemene voorwaarden

Terug

De voorwaarden gelden voor ALLE activiteiten aangeboden en georganiseerd door/bij Studio Los / The Taste Of Yoga. Onder andere: Wekelijkse Yogalessen per blok, Losse les, Proefles, Thai massage, Workshop The Taste of Yoga, Yoga Specials, Cursus Yoga en Mindfulness tijdens Zwangerschap en vlak daarna, Privé yoga.

Door deelname aan 1 van de activiteiten bij Studio Los / The Taste Of Yoga geef je blijk van het op de hoogte zijn van de hier genoemde voorwaarden .

  • Deelname aan de activiteiten van Studio Los / The Taste Of Yoga geschiedt geheel op eigen risico. Respecteer je grenzen en forceer niets. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk.
  • Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een arts
  • Overleg in geval van gezondheidsklachten met de arts of deelname aan betreffende activiteit raadzaam is.
  • Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, menstruatie, spier- of gewrichtsklachten etc.). Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven, die van belang zijn.
  • Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
  • Volg de aanwijzing van de docent op en vraag wanneer iets niet duidelijk is.
  • Studio Los / The Taste Of Yoga is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enig lichamelijk letsel dat voor, tijdens of na een les is ontstaan.

Voor een proefles en losse yoga lessen bij Studio Los kan vooraf een reservering worden gemaakt per mail. Proefles is alleen mogelijk bij een reguliere wekelijkse les. Een gereserveerde yoga les kan kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor aanvang van de les, doormiddel van het sturen van een email. Als je binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet komt opdagen, is dat een Late Cancel. Per Late Cancel rekenen we het volledige tarief.

Bij een geplande afspraak Thai massage, Workshop The Taste of Yoga, Yoga Specials, Privé yoga bij/door Studio Los die 48uur van te voren wordt geannuleerd wordt 50% in rekening gebracht. Annuleringen vanaf 24 uur van te voren worden volledig in rekening gebracht.

Cursussen bij/door Studio Los zoals Mindfulness en Yoga en tijdens Zwangerschap en vlak daarna, gaan een aantal keer per jaar van start en duren een vaststaand aantal weken. Gezien de aard en duur van een cursus kunnen gemiste lessen niet ingehaald worden en zijn er geen proeflessen.

Wekelijkse lessen worden altijd per serie van een blok gekocht. Deze gekochte lessen zijn geldig voor de duur van het betreffende blok. Bij aanschaf van een volledig blok kunnen de eventueel gemiste lessen ingehaald worden binnen de tijdsduur van het betreffende blok. Dit geldt ook voor instromen na een proefles voor de resterende lessen van een lopend blok. Inhalen is niet van toepassing bij afname van een minder aantal lessen dan een volledig blok (of het restant daarvan bij instroom).

Annulering bij langdurige ziekte. Opschorten van de betaalde lessen of andere activiteiten bij/door Studio Los, kan in sommige gevallen op basis van een doktersverklaring.

Studio Los / The Taste Of Yoga behoudt zich te allen tijde het recht de tekst/tarieven/voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website, en/of per e-mail.